Yhteystiedot

Keskustanaisten Lohjan osasto
Suitiantie 994
08500 Lohja
0505924950

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Ekokemin jätteenpolttouuni aiheuttanut päästöjä

22.09.2008

 

 

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen
julkilausuma
Ekokemin jätevoimala on nyt toiminut Riihimäellä vuoden. Laitoksen piti olla tekniikaltaan parasta mahdollista ja polttaa turvallisesti jätteitä sekä tuottaa puoliksi Hyvinkään ja kokonaan Riihimäen kaupungin tarvitsema kaukolämpö sekä sähköä tehtaan tarpeisiin.

Luonnonsuojeluyhdistys on kuitenkin huolissaan jätteenpolton päästöistä ja yhtiön julki tuoman lähes nykyvoimalan kokoisen uuden tehdashankkeen ja sen mukana lisääntyvien päästöjen määrästä.

Ekokem ei ole pystynyt polttamaan jätettä täysin lupaehtojen mukaisesti, vaan vuoden 2008 puolella on tapahtunut useita vuorokausikeskiarvojen ylityksiä.
Esimerkiksi heinäkuussa 2008 laitoksella todettiin lyhytaikaisia puolen tunnin A-ohjearvon ylityksiä yhteensä 119 kappaletta ja elokuussa 63 kappaletta. Ylityksiä on ollut savukaasuissa joka kuukausi. Satunnaisesti on aiheutunut myös elohopeapäästöjä.
Jätevoimalan savukaasukanavan kannakkeet repesivät huhtikuussa, ja laitos jouduttiin ajamaan alas, jotta se voitiin korjata.
Laitokselta on aiheutunut päästörajojen ylityksiä myös Riihimäen kaupungin vedenpuhdistamolle. Toukokuussa 2008 ylittyi jätevesissä asetonin kuormitusraja, ammoniumtypen raja-arvon ylityksiä on ollut useampia. Lisäksi suuri jätevesimäärä huhtikuussa viikolla 15 johti arseenin neljän viikon kuormituksen raja-arvon ylittymiseen.
Jätevesissä on raja-arvojen ylityksiä ollut myös syaanin, kloridin, fluoridin ja sulfaatin raja-arvoissa.

Luonnonsuojeluyhdistys esittää, että Ekokem ryhtyisi toimiin, jotta yhtiö pääsisi päästöissään lupaehtoihin ennen kuin suunnittelee toista jätevoimalaa.
Luonnonsuojeluyhdistys myös toivoo Ekokemin julkistavan, mihin toimiin tehtaalla on ryhdytty ja mihin toimiin valvova viranomainen Hämeen ympäristökeskus on ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi.
Lisäksi jätevoimalan käynnistyessä 2007 dioksiinipitoisuuden keskiarvo ylitti raja-arvon lähes nelinkertaisesti. Ylitys aiheutui tuolloin käyttöönoton alkuvaiheen korkeasta pitoisuudesta. Vaikka loppuvuonna savukaasujen dioksiinipitoisuudet olivat alhaisia, koko loppuvuodelle laskettu keskiarvo ylitti lupaehtojen raja-arvopitoisuudet. Tehdas ei ole enää käyttöönottovaiheessa.

Korjaustöiden aikana tehdas ei voi toimittaa energiaa kaukolämpöyhtiöille, vaan ne joutuvat turvautumaan varavoimalähteisiin.

Yhdistys ihmettelee, miksi Ekokem on luopunut kuukausittaisten toimintaraporttiensa julkistuksesta. Nykyisin raportit päästö- ja häiriötilanteista menevät vain Riihimäen ympäristölautakunnalle eivätkä raportit näy edes lautakunnan pöytäkirjan liitetiedoissa.

Ekokemin suunnitteleman jätevoimalan kapasiteetti olisi 140 000-150 000 tonnia vuodessa, kun nykyisen laitoksen kapasiteetti on enimmillään 150 000 tonnia vuodessa. Voimalan polttotehon ja sitä kautta kautta päästöjen lisäys olisi lähes 50 prosenttia.
Jäte olisi kotitalousjätettä sekä teollisuuden ja kaupan jätettä sekä biopolttoaineita kuten haketta ja turvetta. Laitoksessa voitaisiin polttaa myös vähärikkistä polttoöljyä ja maakaasua. Laitos tähtäisi suureksi osaksi sähkön tuotantoon. Voimalan tarvitsemien jäte- ja muun polttoaineiden kuljetukset lisäisivät liikennettä 54-tiellä, jonka liikenne kasvaa muutenkin kaupan palvelujen ja teollisuushankkeiden myötä.

Ekokemin ennakkojulkistamasta voimalahankkeesta puuttuvat kokonaan arviot liikenteen ja päästöjen lisääntymisestä. Ne olisivat erittäin tärkeitä, ennen kuin luonnonsuojeluyhdistys voi ottaa uuteen hankkeeseen kantaa.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus 17.9.2008

 

 

13.10.2012Vaalimainokseni
30.09.2012Kunnallisvaalit sunnuntaina 28.10.2012
25.10.2008Lääkejäämiä juomavedessä
22.09.2008Ekokemin jätteenpolttouuni aiheuttanut päästöjä